SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Par būvdarbu būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu”.

Cenu aptaujas priekšmets: Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana projektam “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, kura ietvaros ir paredzēts N.Rancāna ielas 5, Rēzeknē teritorijā izbūvēt jaunu brīvi stāvošu katlu māju, kurā tiek uzstādīti divi ar biomasu kurināmi ūdens sildāmo apkures katlu un ar tiem saistītā aprīkojuma komplekti ar katra ūdens sildāmā apkures jaudu 7,0 MW (izbūvētās katlu mājas kopējā uzstādīto siltumenerģijas ražošanas iekārtu jauda 14,0 MW).

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2023.gada 20.februāra plkst.10.00.

Pasūtītāja kontaktpersona: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” juriste Sandra Rode, tālrunis 64628024.

 

Pielikumi:

Nolikums

Pielikumi (Word)

Rezultāts