AS “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003215480, izsludina tirgus izpēti dabasgāzes piegādei laika periodam no 2021.gada 1.maija līdz 2022.gada 30.aprīlim.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties, lūgums sazināties ar AS “Rēzeknes siltumtīkli” atbildīgo personu Ģirtu Bodžu, tālrunis:  28398824, vai rakstot uz e-pastu: girts@rezeknessiltumtikli.lv.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020.gada 4.jūnijs plkst. 13.00, nosūtot tos uz e-pasta adresi info@rezeknessiltumtikli.lv.

 

Rezultāts