AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina iepirkumu „Siltumenerģiju un elektroenerģiju ģenerējošo iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumu nodrošināšana Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē”, Identifikācijas Nr. RS 2019/03.

Iepirkuma procedūras priekšmets ir ģenerējošo iekārtu MWM TCG2016 V12 (M0202) un MWM TCG2020 V12 (M0203) ražotājas rūpnīcas noteikto specializēto plānveida apkopju darbu izpilde un iekārtu darbības uzraudzības darbu izpildes nodrošināšana, kas Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentācijā kopā definētas kā iekārtu remontu un tehniskās apkopes darbi.

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Kandidātu pieteikumi iepirkuma 1.posmam tiek pieņemti līdz 2019.gada 26.jūlijam plkst.15.00.

Tālrunis informācijai: 28398824 – ražošanas iecirkņa vadītājs Ģirts Bodžs.

 

Iepirkuma rezultāti

 

Pielikumā:

Nolikums