Informējam, kā Centra rajona katlu mājas Rīgas ielā 1 un Rancāna ielā 5 apstādināšanas periods ir noteikts no 2023.gada 11.jūlija līdz 2023.gada 26.jūlijam, un plānotā siltumtīklu hidrauliskā pārbaude notiks  no 2023.gada 12.jūlija līdz 2023.gada 13.jūlijam.