Projekta nosaukums

Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posma Lubānas ielā

Projekta Nr.

4.3.1.0/17/A/013

Apraksts

2018. gada 19. aprīlī AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/013 par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posma Lubānas ielā” īstenošanu ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Mērķis

Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenergijas zudumus pārvades un sadales sistēmā pilsētas Centrālā rajonā.

Projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās darbības

pārvades un sadales sistēmas posma rekonstrukcijas būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības veikšana Lubānas ielas posmā no siltumkameras SK-5-17 līdz siltumkamerai SK-5-25, projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.

Projekta plānotie rezultāti

388 metrus gara novecojušo maģistrālā siltumtrašu posma rekonstrukcija, aizstājot nolietotās siltumtrases ar jaunām rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm, kā rezultātā rekonstruētajos siltumtīklos paredzēts samazināt siltuma zudumus par 677 MWh/gadā.

Projekta īstenošanas ilgums

līdz 2019. gada 18. janvārim

Kopējās projekta izmaksas

Plānotas 331 376,35 euro apmērā.

Saistītās ziņas

ieg

Log in with your credentials

Forgot your details?