Ziemeļu rajona katlu mājas Atbrīvošanas aleja 155A apstādināšanas periods ir noteikts no 2023.gada 06.jūnija līdz 2023.gada 20.jūnijam, un plānotā siltumtīklu hidrauliskā pārbaude notiks  no 2023.gada 07.jūnija līdz 2023.gada 08.jūnijam.