AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina iepirkuma procedūru „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Centra rajona centralizētās siltumapgādes sistēmā Lubānas ielā”, Id. Nr. RS 2017/04

par tiesībām veikt maģistrālā siltumtrašu posma rekonstrukcijas darbus, kuru veikšanai tiek plānots saņemt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu atbilstoši Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” īstenošanas noteikumiem. Iepirkuma nolikums un tehniskā dokumentācija pieejama mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas AS “Rēzeknes siltumtīkli” abonentu daļā Rīgas ielā 2, Rēzeknē, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (iepriekš saskaņojot laiku pa telefonu 22044466).

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 10.07.2017. plkst.15.30.

Tālrunis informācijai 22044466.