SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.01.2024.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”.

Cenu aptaujas priekšmets: enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde 5 mēnešu periodam katlu mājai N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2023.gada 29.novembra pulksten 10.00.

 

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  • Tehniskos jautājumos: Ražošanas direktors Ģirts Bodžs, mob. tālrunis 28398824;
  • Juridiskos jautājumos: Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja, juriste Sandra Rode, tālrunis 64628024.

 

Pielikumā:

Nolikums

1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā

2.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma

3.pielikums – Kvalifikācijas prasības

5.pielikums – Tehniskais piedāvājums

6.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Līguma projekta pielikums – Saražotās siltumenerģijas uzskaites akts

 

NB! Pasūtītājs aicina pretendentus ļoti rūpīgi un ar lielu atbildību iepazīties ar cenu aptaujas nolikuma nosacījumiem, it īpaši Tehniskajā specifikācijā norādītajām koksnes šķeldas kvalitātes prasībām un piegādātās šķeldas sertifikāciju atbilstoši ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasībām, kā arī šķeldas patēriņa aprēķinus 1 MWh siltumenerģijas saražošanai, un izvērtēt savu spēju piegādāt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” atbilstošas kvalitātes un sertifikācijas nepieciešamo koksnes šķeldas daudzumu.

 

Rezultāts