Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna mērķis – ir korupcijas novēršana un korupcijas risku iespējamības samazināšana SIA ”Rēzeknes siltumtīkli”, lai panāktu amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku, ētisku darbību sabiedrības interesēs.

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” pretkorupcijas pasākumu plāns apstiprināts ar valdes rezolūciju 31.12.2021. laika periodam no 01.01.2022. līdz 31.12.2024.