AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju būvuzraudzības pakalpojumiem būvobjektam „Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, kas tiek realizēts ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/028 ietvaros.

Cenu aptaujas priekšmets: trešās grupas būvju būvuzraudzība.

CPV kods:      71247000-7 Būvdarbu uzraudzība un

71248000-8 Projekta dokumentācijas uzraudzība

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2019.gada 19.augustam plkst.15.00.

Tālrunis informācijai: 29299991– iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Eduards Grāvītis.

 

Pielikums:

Būvuzraudzības nolikums

 

Rezultāts