AS “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003215480, izsludina tirgus izpēti dabasgāzes piegādei laika periodam no 2020.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.aprīlim.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties, lūgums sazināties ar AS “Rēzeknes siltumtīkli” atbildīgo personu Ģirtu Bodžu, tālrunis:  28398824, vai rakstot uz e-pastu: girts@rezeknessiltumtikli.lv.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020.gada 5.jūnijs plkst. 13.00, nosūtot tos uz e-pasta adresi info@rezeknessiltumtikli.lv.

 

Rezultāts