SIA “Rēzeknes siltumtīkli” informācija par tarifa izmaiņām

Mēs vēlamies jūs informēt par izmaiņām apkures tarifos un skaidrot, kas ir to pamatā lai palīdzētu izprast šo izmaiņu iemeslus un to ietekmi.

Pirmkārt, ir svarīgi saprast, ka apkures tarifu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators), balstoties uz detalizētu ekonomisko analīzi un dažādiem faktoriem, kas ietekmē izmaksas, kas saistītas ar siltumenerģijas ražošanu un piegādi. Tarifi tiek regulāri pārskatīti, lai nodrošinātu, ka tie atbilst reālajām izmaksām un tirgus situācijai.

No 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. maijam apkures tarifs Rēzeknē ir 73,69 eiro par megavatstundu (bez PVN). No 2024. gada 1. jūnija spēkā stājas jauns tarifs  – 82,64 eiro par megavatstundu (bez PVN). Atzīmējam, ka minētais tarifs ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) apstiprināts 2023. gada aprīlī.

Kāpēc notiek tarifa izmaiņas?

Tarifa izmaiņas tiek veiktas lai uzņēmums varētu turpināt nodrošināt kvalitatīvu un nepārtrauktu siltumapgādi iedzīvotājiem. Tarifa pārskatīšanas un pielāgošanas nepieciešamība izriet, ņemot vērā dažādus faktorus – energoresursu iepirkumus, energoresursu tirgus svārstības un infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, kas lielā mērā ietekmē tarifa izmaiņas.

Mēs saprotam, ka jebkuras izmaiņas tarifos var radīt bažas, un mēs esam gatavi skaidrot jebkurus jautājumus, kas jums varētu rasties šajā sakarā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojumi būtu efektīvi, droši, kvalitatīviun par pamatotām cenām.

Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar mūsu speciālistu tarifa jautājumos, tālr. +371 64625140 (Maija)