Vipingas rajona katlu mājas Meža ielā 1B apstādināšanas periods ir noteikts no 2024.gada 13.maija līdz  2024.gada 14.maijam, un plānotā siltumtīklu hidrauliskā pārbaude notiks  2024.gada 13.maijā.

Centra rajona katlu mājas Rīgas iela 1/N.Rancāna iela 5 apstādināšanas periods ir noteikts no 2024.gada 03.jūnija līdz 2024.gada 10.jūnijam, un plānotā siltumtīklu hidrauliskā pārbaude notiks  no 2024.gada 4.jūnija līdz 2024.gada 5.jūnijam.

Ziemeļu rajona katlu mājas Atbrīvošanas aleja 155A apstādināšanas periods ir noteikts no 2024.gada 29.jūlija līdz 2024.gada 1.augustam, un plānotā siltumtīklu hidrauliskā pārbaude notiks  2024.gada 30.jūlijā.

* Ja hidraulisko pārbaužu rezultātā siltumtrasē tiks konstatēti bojājumi (plīsumi), tad karstā ūdens padeve tiks pārtraukta līdz konstatēto bojājumu novēršanai, attiecīgi pagarinoties sākotnēji noteiktajam hidraulisko pārbaužu termiņam. Ja bojājumu (plīsumu) nav, tad karstā ūdens padeve tiek atjaunota sākotnēji noteiktajā hidraulisko pārbaužu termiņā.