SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka 2023.gada jūnija mēnesī Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājiem tiks piemērots maksas samazinājums, un izcenojums par 1 MWh sastādīs 103,03 EUR bez PVN.

Maksas samazinājuma piemērošana pamatota, ņemot vērā:

  • šobrīd spēkā esošo siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu*;
  • Sabiedrība 2023.gada 31.maijā SPRK iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kur plānotais tarifs sastāda 103,03 EUR/MWh, bez PVN. Tarifa spēkā stāšanās prognozējamais datums ir 01.07.2023. Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumu;
  • Enerģētikas likuma noteiktos pamatprincipus – nodrošināt enerģijas lietotāju apgādi ar enerģiju pieprasītajā daudzumā un par pamatotām cenām, ar mērķi nodrošināt sabiedrības (iedzīvotāju) intereses, sniedzot tiem pakalpojumu par pamatotām izmaksām. Tādējādi nepieciešams noteikt tarifu, kas pēc iespējām būtu lietderīgāks un atbilstošāks Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju interesēm.

 * Šobrīd Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā ir spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisijā 2023.gada 27.aprīlī apstiprinātais siltumenerģijas gala tarifs 120,47 EUR/MWh.