SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka 2023.gada maija mēnesī Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājiem tiks piemērots maksas samazinājums, un izcenojums par 1 MWh sastādīs 120,47 EUR bez PVN.

 

Maksas samazinājuma piemērošana pamatota, ņemot vērā:

  • šobrīd spēkā esošo siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu*;
  • valsts atbalsts siltumapgādei mājsaimniecībām beidzās 2023.gada 30.aprīlī;
  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2023.gada 27.aprīlī pieņemto lēmumu Nr.62 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību” Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, ar ko nolēma apstiprināt jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, kas stāsies spēkā 2023.gada 1.jūnijā**;
  • Enerģētikas likuma noteiktos pamatprincipus – nodrošināt enerģijas lietotāju apgādi ar enerģiju pieprasītajā daudzumā un par pamatotām cenām, ar mērķi nodrošināt sabiedrības (iedzīvotāju) intereses, sniedzot tiem pakalpojumu par pamatotām izmaksām. Tādējādi nepieciešams noteikt tarifu, kas pēc iespējām būtu lietderīgāks un atbilstošāks Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju interesēm.

 

* Šobrīd Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā ir spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisijā 2022.gada 21.septembrī apstiprinātais siltumenerģijas gala tarifs 214,43 EUR/MWh.

** No 2023.gada 1.jūnija apstiprinātais siltumapgādes tarifs Rēzeknē sastādīs 120,47 EUR/MWh bez PVN (tarifa izmaiņas galvenokārt saistītas ar kurināmā resursu cenu izmaiņām).