Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2024.gada 18.aprīlī pulksten 09.00.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo un otro daļu, 74.panta pirmo daļu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci. Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” administrācijas birojs Rīgas ielā 1, Rēzeknē, 2.stāvā, 2024.gada 18.aprīlī plkst. 09.00. Dalībnieku sapulces darba kārtība: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam apstiprināšana. SIA [...]

Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu 2024.gada 26.martā pulksten 09.00.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo un otro daļu, 74.panta pirmo daļu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci.   Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” administrācijas birojs Rīgas ielā 1, Rēzeknē, 2.stāvā, 2024.gada 26.martā plkst. 09.00.   Dalībnieku sapulces darba kārtība: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2023.gada pārskata apstiprināšana. Peļņas sadale. SIA [...]

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2023.gada 20.decembrī pulksten 09.00

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu, 70.panta pirmo daļu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” kapitāldaļu turētāja pārstāvis sasauc SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ārkārtas dalībnieku sapulci. Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 2023.gada 20.decembrī pulksten 09.00.   Ārkārtas dalībnieku sasaukšanas iemesls - Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma [...]

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2023.gada 12.jūnijā pulksten 10.00

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” kapitāldaļu turētāja pārstāvis sasauc SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ārkārtas dalībnieku sapulci. Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 2023.gada 12.jūnijā pulksten 10.00. Ārkārtas dalībnieku sasaukšanas iemesls - Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 11.maija domes [...]

Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu 2023.gada 29.martā pulksten 10.00.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo un otro daļu, 74.panta pirmo daļu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci. Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 2023.gada 29.martā plkst. 10.00.   Dalībnieku sapulces darba kārtība: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2022.gada pārskata apstiprināšana. Peļņas sadale. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana [...]

Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu 2022.gada 25.martā pulksten 09.00.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.pantu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci. Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 2022.gada 25.martā plkst. 09.00. Dalībnieku sapulces darba kārtība: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2021.gada pārskata apstiprināšana. Peļņas sadale. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja [...]

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2021.gada 29.jūnijā plkst. 09.00.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci. Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 2021.gada 29.jūnijā plkst. 09.00. Sapulces veids: ārkārtas dalībnieku sapulce. Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde. Dalībnieku sapulces darba kārtība: Darba kārtība: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa [...]

Paziņojums par kārtējo dalībnieku sapulces sasaukšanu 2021.gada 6.maijā plkst. 10.00.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.pantu, SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci. Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 2021.gada 6.maijā plkst. 10.00. Sapulces veids: kārtējā dalībnieku sapulce. Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde. Dalībnieku sapulces darba kārtība: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2020.gada pārskata apstiprināšana. Peļņas [...]

Paziņojums par AS „Rēzeknes siltumtīkli” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2020.gada 28.septembrī

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 10.punktu, AS „Rēzeknes siltumtīkli” valde 2020.gada 28.septembrī pulksten 13.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, sasauc ārkārtas akcionāru sapulci. Akcionāru sapulces darba kārtība: 1. Lēmuma par reorganizāciju un reorganizācijas noteikumu pieņemšana un apstiprināšana. 2. Statūtu apstiprināšana. 3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes iecelšana. Protokola izraksts

Paziņojums par AS „Rēzeknes siltumtīkli” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2020.gada 17.augustā

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, AS „Rēzeknes siltumtīkli” valde 2020.gada 17.augustā pulksten 10.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, sasauc ārkārtas akcionāru sapulci. Darba kārtība: AS „Rēzeknes siltumtīkli” reorganizācijas uzsākšana. Lēmuma par reorganizāciju un reorganizācijas noteikumu projekta saskaņošana. Protokola izraksts

Paziņojums par AS „Rēzeknes siltumtīkli” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2020.gada 19.maijā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.pantu, AS „Rēzeknes siltumtīkli” valde 2020.gada 19.maijā pulksten 11.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, sasauc kārtējo akcionāru sapulci. Darba kārtība AS „Rēzeknes siltumtīkli” 2019.gada pārskata apstiprināšana. Peļņas sadale. AS „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam. AS “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un darbības rezultāti […]

Paziņojums par AS „Rēzeknes siltumtīkli” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2020.gada 20.janvārī

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, AS „Rēzeknes siltumtīkli” akciju turētāja pārstāvis 2020.gada 20.janvārī pulksten 14.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, sasauc ārkārtas akcionāru sapulci. Darba kārtība: Grozījumi pilnvarojuma līgumā. Par atļaujas sniegšanu noslēgt aizdevuma līgumu. Protokola izraksts