AS “Rēzeknes siltumtīkli” brīdina par plānotām siltumtīklu hidrauliskām pārbaudēm. Katlu mājas apstādināšana un siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes tiks veiktas pēc grafika:

 

1.

Siltumtīkli no katlu mājas N.Rancāna ielā 5

1.1.  Katlu mājas apstādināšanas periods 03.06. – 17.06.

2019.

1.2. Siltumtīklu hidrauliskā pārbaude 04.06. – 05.06.

2019.

2.

Siltumtīkli no katlu mājas Atbrīvošanas alejā 155A

2.1. Katlu mājas apstādināšanas periods 08.07. – 22.07.

2019.

2.2. Siltumtīklu hidrauliskā pārbaude 09.07. – 10.07.

2019.

3.

Siltumtīkli no katlu mājas Meža ielā 1

3.1. Katlu mājas apstādināšanas periods 13.05.-17.05.

2019.

3.2. Siltumtīklu hidrauliskā pārbaude 14.05.2019.