Ziemeļu rajona šķeldas katlu mājā siltumenerģijas ražošanas iekārtas tika iedarbinātas testēšanas režīmā. Jaunā katlu māja tiks kurināta ar šķeldu. Katlu mājā ir uzstādīti divi jauni šķeldas katli, ar kopējo jaudu 6MW.  Jau šī gada beigās katlu māju gatavos nodošanai ekspluatācijā, tāpēc notiek arī sakopšanas, tīrīšanas darbi.

 

Projekta mērķis ir veicināt ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona centralizētajā siltumapgādes sistēmā, veicot siltumjaudu palielināšanu, ražošanas procesa modernizēšanu un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

 

Būvniecības darbi tiek īstenoti projekta “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” Nr. 4.3.1.0/18/A/028.

 

Būvdarbu veicējs ir pilnsabiedrība “Binder Nord”, būvprojekta izstrādātājs SIA “Alberta projekts” un būvuzraudzību nodrošina SIA “Būves un būvsistēmas”.