SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, izsludina tirgus izpēti “Revidentu pakalpojumi SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2024. gada pārskata revīzijai”.

Pretendentu piedāvājumi tiek pieņemti līdz 2024.gada 5.marta pulksten 10.00, nosūtot tos uz e-pasta adresi iepirkumi@rezeknessiltumtikli.lv

 

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: iepirkumi@rezeknessiltumtikli.lv

 

 

Pielikumi:

Nosacījumi dalībai tirgus izpētē

Pretendenta piedāvājuma veidlapa

Rezultāts