SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N. Rancāna ielā 5, Rēzeknē un koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē noteiktos (piedāvātos) ražotās siltumenerģijas tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar komisijas 2010. gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” un noteikumiem par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu

Salīdzinājums ar spēkā esošo tarifu līdz 31.12.2021.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) spēkā līdz 31.12.2021. Noteiktais (piedāvātais) tarifs spēkā no 17.01.2022. līdz 31.12.2022. Tarifa palielinājums (%)
Koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N. Rancāna ielā 5, Rēzeknē saražotās siltumenerģijas tarifs 17,34 26,65 53,69%
Koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē saražotās siltumenerģijas tarifs 18,22 29,69 62,73%

Salīdzinājums ar apstiprinātajiem tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu veids Apstiprinātais tarifs spēkā no 01.01.2022.līdz 31.12.2022. Noteiktais (piedāvātais) tarifs spēkā no 17.01.2022. līdz 31.12.2022. Tarifa samazinājums (%) Apstiprinātais tarifs spēkā no 01.01.2023. Noteiktais (piedāvātais) tarifs spēkā no 01.01.2023. Tarifa samazinājums (%)
Koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N. Rancāna ielā 5, Rēzeknē saražotās siltumenerģijas tarifs 32,36 26,65 -17,65% 29,9 24,19 -19,10%
Koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē saražotās siltumenerģijas tarifs 34,95 29,69 -15,05% 32,74 27,48 -16,07%

 

Noteikto (piedāvāto) tarifu spēkā stāšanās datums terminētajiem tarifiem  2022.gada 17.janvāris. Apstiprināto tarifu izmaiņas ir saistītas ar koģenerācijas stacijās ražotās elektroenerģijas pārdošanas cenas izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) koģenerācijas stacijās ražotās siltumenerģijas tarifu projektiem lietotājs var SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties pa tālruni: 64625140, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu  rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  7 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.