SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka 2022.gada maijā Rēzeknes pilsētas Vipingas un Ziemeļu rajona centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājiem tiks piemērots maksas samazinājums**, un izcenojums par 1 MWh sastādīs 96,66 EUR* bez PVN.
*No 2022.gada 1.maija apstiprinātais siltumapgādes tarifs Rēzeknē sastāda 198,13 EUR/MWh bez PVN.
​**Maksas samazinājums pamatots ar Centra rajona katlu mājas apstādināšanu profilaktiskajiem darbiem un kurināmā izmaksām.