SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina iepirkuma procedūru “Jauna universālā ekskavatora – iekrāvēja iegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas numurs RS 2023/02/ZI
Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma procedūras priekšmets ir 1 (viena) jauna universāla ekskavatora – iekrāvēja piegāde un garantijas apkalpošana saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.
Iepirkuma procedūras galvenais CPV kods: 43260000-3 (Mehāniskās lāpstas, ekskavatori un kausa iekrāvēji un kalnrūpniecības tehnika) un papildu CPV kods: 50100000-6 (Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie pakalpojumi).

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā https://rezeknessiltumtikli.lv/iepirkumi/
Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2024.gada 19.janvāra pulksten 10.00.

Pasūtītāja kontaktpersonas:
Tehniskos jautājumos: siltumenerģētikas tehniķis Jevgeņijs Matvejevs, mob. tālr. 28360842,
Par iepirkuma procedūras dokumentiem un juridiskos jautājumos: Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja, jurist Sandra Rode, tālrunis 64628024.

PRECIZĒJUMI iepirkuma procedūras “Jauna universālā ekskavatora – iekrāvēja iegāde
SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām” (ID Nr. RS 2023/02/ZI) nolikuma 7.pielikumā –
Iepirkuma līguma projekts.

Pielikumi:

Precizējumi iepirkumam (PDF)
Nolikums ar 08.01.2024. grozījumiem
1.pielikums – Nododamā traktortehnika (PDF)
2.pielikus – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Word)
3.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums (Word)
4.pielikums – Pretendenta pieredzes apliecinājuma saraksts (Word)
5.pielikums – Tehniska specifikācija un pretendenta tehniskais piedāvājums (Word)
6.pielikums – Finanšu piedāvājums (Word)
7.pielikums – Līguma projekts ar 08.01.2024. grozījumiem (PDF)

Rezultāti