SIA “Rēzeknes siltumtīkli” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2023.gada 15.jūnija sēdē atzina SIA “Rēzeknes siltumtīkli” noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 103,03 EUR/MWh un tā pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un komersanta noteiktais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs var stāties spēkā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētajā paziņojumā par noteikto tarifu norādītajā laikā.

 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 01.07.2023. (kas ir ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).