2021.gada 28.oktobrī SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir ieguvusi ISO 50001:2018 sertifikātu darbības sfērā – siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, kas apstiprina, ka SIA “Rēzeknes siltumtīkli” pārvaldības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša energopārvaldības sistēmas standarta prasībām.

 

ISO 50001 – ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMA

Mūsdienās liela uzmanība tiek pievērsta energoresursu un enerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai. Sertificēta energopārvaldības sistēma ir instruments racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai, lai samazinātu organizācijas izmaksas un paaugstinātu konkurētspēju. Efektīva energosistēma ir apliecinājums tam, ka organizācijas darbība balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem.

KO DOD ISO 50001 SERTIFIKĀCIJA?

  • Organizācija izstrādā precīzu un konkrētu enerģijas pārvaldības politiku, nosakot mērķus.
  • Izmēriet un kvantitatīvi novērtējiet vai pārskatiet rezultātus, lai nepārtraukti uzlabotu enerģijas pārvaldību – enerģijas patēriņa optimizēšanas pasākumu ieviešanu.
  • Galvenais mērķis – optimizēt savu energoresursu patēriņu, ietaupot līdzekļus.

IEGUVUMI/REZULTĀTI

  • Organizācija iegūst pārliecību, ka Enegopārvaldības sistēma ilgtspējīgā un efektīvā veidā optimizē energoresursu patēriņu un izdevumus;
  • Organizācija demonstrē atbilstību starptautiskam standartam;
  • ISO 50001 sertifikāts ir risinājums Energoefektivitātes likuma prasību izpildei.

Sertifikāts