Pasūtītājs akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601, izsludina cenu aptauju ar mērķi projekta „Siltumenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” Centra rajona siltumapgādes tīklam” ieviešanai.

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pasūtītāja kontaktpersona – ražošanas direktors Ģirts Bodžs, tālr.: 28398824, e-pasts: girts@rezeknessiltumtikli.lv

Pretendentu pieteikumi dalībai cenu aptaujā iesniedzami līdz 2020.gada 7.augusta plkst. 11:00, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV-4601, tos iesniedzot personīgi (darba dienās no pulksten 08.00-17.00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.

 

Pielikumā: Cenu aptaujas nolikums.

Cenu aptaujas nolikums ar grozījumiem 3.1. punktā.

Rezultāts.