SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina iepirkumu „Siltumenerģiju un elektroenerģiju ģenerējošo iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumu nodrošināšana , N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē”, Identifikācijas Nr. RS 2021/01/ZI.

Iepirkuma procedūras priekšmets ir ģenerējošo iekārtu MWM TCG2020 V20 (G1) un MWM TCG2020 V20 (G2) ražotājas rūpnīcas noteikto specializēto plānveida apkopju darbu izpilde un iekārtu darbības uzraudzības darbu izpildes nodrošināšana, kas Iepirkuma procedūras nolikuma dokumentācijā kopā definētas kā iekārtu remontu un tehniskās apkopes darbi.

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Kandidātu pieteikumi iepirkuma 1.posmam tiek pieņemti līdz 2021.gada 23.augusta plkst. 11.00.

Tālrunis informācijai: 28398824 – ražošanas iecirkņa vadītājs Ģirts Bodžs.

 

Pielikumā:

Nolikums

Pielikumi Word formātā

 

Rezultāts