SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, tālrunis 64625133, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, paziņo, ka izsludinātajā iepirkuma “Siltumenerģijas piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Centra rajona siltumapgādes tīklam” nolikumā ir veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir iezīmētas ar sarkanu.

Atklātā konkursa procedūras nolikuma jaunā redakcija ar grozījumiem un pārējie dokumenti ir brīvi pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā Pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15468 .

Ar grozījumiem nolikumā ir pagarināts arī pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš no 2021.gada 23.aprīļa pulksten 10.00 uz 2021.gada 14.maiju pulksten 10.00.

Līdz ar to Pretendentu piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā līdz 2021.gada 14.maija plkst.10:00.

Kontaktpersona: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” juriste Sandra Rode, tālrunis 64628024, mob.tālrunis 26464511, e-pasts: sandra@rezeknessiltumtikli.lv