Siltumenerģijas pakalpojumu lietotājiem ir vairākas iespējas norēķināties par saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem:

  • veicot rēķinu apmaksu bankās

Banku norēķinu konti

AS “Swedbanka” konts: LV88HABA0551043338615 Kods: HABALV22

AS “Luminor banka” konts: LV51RIKO0000082451224 Kods: RIKOLV2X

AS “SEB banka” konts: LV36UNLA0050013745006 Kods: UNLALV2X

AS “Citadele” konts: LV97PARX0000824380004 Kods: PARXLV22

  • norēķināties, izmantojot internetbankas pakalpojumus
  • Rēzeknes pilsētas pasta nodaļās