AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”.

 

Cenu aptaujas priekšmets: Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” objektiem 6 (sešu) mēnešu laikā saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas ietver elektroenerģijas pārdošanu, balansēšanas pakalpojuma sniegšanu, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību un izpildāmas saskaņā ar prasībām, kas noteiktas šajā cenu aptaujā un spēkā esošajos normatīvajos aktos. Cenu aptaujas priekšmets neietver elektroenerģijas sadali un pārvadi.

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2020.gada 10.septembra pulksten 13.00.

Tālrunis informācijai: 29205608– elektroinženieris Sergejs Antonovs

 

Nolikums

!!!Nolikumā veikti grozijumi!!! Jauna redakcija šeit!

 

Rezultāts