SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2021.-31.05.2022. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

Cenu aptaujas priekšmets: kurināmās koksnes šķeldas piegāde gadam katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2021.gada 10.maija plkst.11.00.

Pasūtītāja kontaktpersona: SIA “Rēzeknes siltumtīkli” juriste Sandra Rode, tālrunis 64628024.

 

 

NB! Pasūtītājs aicina pretendentus ļoti rūpīgi un ar lielu atbildību iepazīties ar cenu aptaujas nolikuma nosacījumiem, it īpaši Tehniskajā specifikācijā norādītajām koksnes šķeldas kvalitātes prasībām, kā arī šķeldas patēriņa aprēķinus 1 MWh siltumenerģijas saražošanai, un izvērtēt savu spēju piegādāt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” atbilstošas kvalitātes nepieciešamo koksnes šķeldas daudzumu.

 

Pielikumi

Nolikums

Nolikuma pielikumi (Word)

 

Rezultāts