SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003215480, izsludina tirgus izpēti enerģētiskās koksnes šķeldas piegādei laika periodiem:

  • no 2022.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.decembrim un
  • no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 30.aprīlim.*

 

*Enerģētiskās koksnes šķeldas tirgotājs savu piedāvājumu ir tiesīgs iesniegt vienam periodam vai abiem piegādes periodiem.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022.gada 3.oktobris pulksten 09.00, nosūtot tos uz e-pasta adresi info@rezeknessiltumtikli.lv ar norādi “Tirgus izpēte enerģētiskās šķeldas piegādei SIA “Rēzeknes siltumtīkli””.

 

Jautājumu gadījumā sazināties ar SIA “Rēzeknes siltumtīkli” atbildīgajām personām:

 

Nosacījumi dalībai tirgus izpētē

Rezultāts