SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, paziņo, ka izsludinātās iepirkuma procedūras “Jauna universālā ekskavatora – iekrāvēja iegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām” (id.Nr. RS 2023/02/ZI) nolikuma 7.pielikumā (Iepirkuma līguma projekts) tika veikti grozījumi. Visas nolikumā un 7.pielikumā veiktās izmaiņas ir iezīmētas sarkanā krāsā.

Iepirkuma procedūras nolikuma un 7.pielikuma jaunā redakcija ar veiktajiem grozījumiem ir pieejama šajā publikācijā un 29.12.2023. izsludinātajā iepirkuma procedūras publikācijā.

Ar grozījumiem nolikumā netiek pagarināts pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Līdz ar to pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2024.gada 19.janvāra pulksten 10.00.

Pielikumi:
Precizējumi iepirkumam (PDF)
Nolikums ar 08.01.2024. grozījumiem
7.pielikums – Līguma projekts ar 08.01.2024. grozījumiem (PDF)