SIA “Rēzeknes siltumtīkli informē, ka, ja juridiskās personas īpašumā atrodas dzīvoklis vai dzīvokļa īpašumi, un tajos siltumenerģijas galalietotājs ir mājsaimniecības lietotājs, kurš pērk un izlieto enerģiju savā mājsaimniecībā paša vajadzībām (galapatēriņam) un tur nenotiek saimnieciskā darbība, komercdarbība, vai cita veida profesionālās darbības, juridiskai personai, aizpildot apliecinājumu tiks  piemērots maksas samazinājums par saņemtajiem siltumapgādes pakalpojumiem (laika periodā no 01.10.2022 – 30.04.2023).

Ja juridiskai personai iestājas visi iepriekš minētie nosacījumi, tai ir tiesības vērsties SIA “Rēzeknes siltumtīkli” nosūtot iesniegumu, dokumentāli to pamatojot (zemesgrāmatas apliecība) un apliecinājumu, ka tās īpašumā esošie objekti atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem uz e-pasta adresi: info@rezeknessiltumtikli.lv vai vērsties Abonentu daļā klientu pieņemšanas laikā.

Gadījumā, ja juridiskā persona nav saņēmusi siltumapgādes maksas samazinājumu par laika periodu no 01.10.2022, tai ir tiesības griezties SIA “Rēzeknes siltumtīkli” līdz 2022.gada 30.decembrim