AS “Rēzeknes siltumtīkli” informē, kā sākot ar 2020.gada 21.maiju Luminor/Nordea  bankas konts  LV92NDEA0000082451224    tiek mainīts uz jauno bankas kontu LV51RIKO0000082451224.