1. Kāds ir prognozējamais darbu uzsākšanas laiks?
Paskaidrojums:
iepirkuma procedūra „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Centra rajona centralizētās siltumapgādes sistēmā Lubānas ielā”, Id. Nr. RS 2017/01 – izbeigta 2017.gada 06.jūnijā;

iepirkuma procedūras „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Centra rajona centralizētās siltumapgādes sistēmā N.Rancāna ielā”, Id. Nr. RS 2017/02 prognozējamais darbu uzsākšanas laiks 2017.gada jūlijs.

2. Lūdzam norādīt metināmu šuvju kontroles metodi.
Paskaidrojums:
Metināmo šuvju kontroles metode ir radiogrāfiskā un vizuālā testēšana, kas norādīta līguma projekta 15.1.punktā.

 

2017.gada 07.jūnijā saņemts sekojošais jautājums par iepirkuma procedūras Nolikuma skaidrojumu:

3. Lūdzam Jūs pateikt, uz kādu termiņu nepieciešams nodrošināt piedāvājumu bankasvai apdrošināšanas polises veidā, jo Nolikumā tas nav uzrādīts?

Paskaidrojums:

Saskaņā ar Nolikuma 7.1.punktu skaidrojumus par Nolikumu var pieprasīt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz ar ko tas ir pēdējā diena paskaidrojumu sniegšanai.

Atbilde uz uzdoto jautājumu ir norādīta:

1)Nolikuma 6.2.1.punktā – t.i. līdz piedāvājuma derīguma termiņam, kas saskaņā ar Nolikuma 5.4.punktu nevar būt mazāks kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

2)un Nolikuma 6.2.2. punktā.