SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Elektroenerģijas piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”.

 

            Cenu aptaujas priekšmets: Elektroenerģijas piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” objektiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas ietver elektroenerģijas pārdošanu, balansēšanas pakalpojuma sniegšanu, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kas saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību un izpildāmas saskaņā ar prasībām, kas noteiktas šajā cenu aptaujā un spēkā esošajos normatīvajos aktos. Cenu aptaujas priekšmets neietver elektroenerģijas sadali un pārvadi.

       Līguma darbības termiņš: no 01.05.2021. uz 11 (vienpadsmitiem) mēnešiem līdz 31.03.2022.

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2021.gada 9.aprīlim plkst.15.00.

Tālrunis informācijai: 29205608– elektroinženieris Sergejs Antonovs

 

Pielikumi

Nolikums

Nolikuma pielikumi (Word)

Rezultāts: