SIA „Rēzeknes siltumtīkli” informē, ka no 15.05.2023. līdz 18.05.2023. tiks pārtraukta siltumapgādes padeve Rēzeknes pilsētas Vipingas rajonā, sakarā ar plānoto siltumtīklu hidraulisko pārbaudi, kas tiks veikta 2023.gada 16.maijā.

Lūdzam būt vērīgiem, pārbaudīt karstā ūdens krānu noslēgventiļus, kā arī ņemt vērā, ka siltumapgādes uzsākšana var būt iespējama jau no 19.05.2023.