Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes siltumtīkli” vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, izsludina tirgus izpēti  ‘’Drukas pakalpojumu sniegšana’’ laika periodam:

-no 2023.gada 1.septembra līdz 2024.gada 31.augustam.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- 2023.gada 14.augusta pulksten 16.00,nosūtot tos uz e-pasta adresi info@rezeknessiltumtikli.lv ar norādi “Tirgus izpēte laika periodam no 01.09.2023.-31.08.2024. Drukas pakalpojumu sniegšana SIA Rēzekne siltumtīkli. ”

 

Jautājumu gadījumā sazināties ar SIA „ Rēzeknes siltumtīkli”( turpmāk-Sabiedrība) atbildīgo personu: Klientu apkalpošanas daļas vadītāju Gunāru Paškeviču, tālrunis:27018755, vai rakstot uz e-pastu: gunars@rezeknessiltumtikli.lv.

 

Pielikumi:

Nosacījumi dalībai tirgus izpētē