SIA “Rēzeknes siltumtīkli” informē, ka veicot š.g. maija mēnesī hidraulisko pārbaudi Centra rajonā tika konstatēti astoņi bojājumi siltumtrasēs. Bojājumi tika konstatēti pēc adresēm: Atbrīvošanas alejā 81,  Atbrīvošanas alejā 118, Atbrīvošanas alejā 144, V.Seiles ielā 20, V.Seiles ielā 28, Galdnieku ielā 8, Br.Skrindu ielas un Atbrīvošanas alejas krustojumā un citur. Pašlaik strādājam pie siltumtrašu bojājumu novēršanas darbiem un sakarā ar to, jūnija mēnesī Centra rajonā nebūs karstā ūdens padeve.

Par turpmāko katlumājas darbības režīmu  informācija tiks sniegta  Rēzeknes pilsētas mājas lapā, SIA “Rēzeknes siltumtīkli” mājas lapā un avīzē “Rēzeknes vēstnesis”.