Pasūtītājs akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601, 2020.gada 7.jūlijā izsludināja cenu aptauju ar mērķi projekta „Siltumenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” Centra rajona siltumapgādes tīklam” ieviešanai. Pretendentu pieteikumi dalībai cenu aptaujā tika paredzēti iesniegšanai līdz 2020.gada 7.augusta plkst. 11:00.

Ņemot vērā pretendentu lūgumus attiecībā uz cenu aptaujas iesniegšanas termiņa pagarinājumu un iepirkumu komisijas lēmumu (protokols Nr.2), cenu aptaujas pretendentu piedāvājumu termiņš tiek pagarināts līdz 2020.gada 28.augusta pulksten 11.00, izdarot attiecīgus grozījumus cenu aptaujas nolikuma 3.1. punktā.

Pretendentu piedāvājumi dalībai cenu aptaujā iesniedzami līdz 2020.gada 28.augusta pulksten 11.00 Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV-4601, tos iesniedzot personīgi (darba dienās no pulksten 08.00-17.00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.

Cenu aptaujas nolikums ar grozījumiem 3.1. punktā ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pasūtītāja kontaktpersona – ražošanas direktors Ģirts Bodžs, tālr.: 28398824, e-pasts: girts@rezeknessiltumtikli.lv

 

 

Pielikumā: Cenu aptaujas nolikums ar grozījumiem 3.1. punktā.