!!! Iepirkums pārtraukts !!!

Papildus informācija šeit.

AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina iepirkumu „AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē”, iepirkuma identifikācijas Nr. RS 2020/01.

Iepirkuma priekšmets ir AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošanas darbi 318 metru garumā, kas ietver sevī arī ūdens novadu no pievedceļa un apgaismojuma atjaunošanu. Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: 45234100-7 (Dzelzceļa būvdarbi). Iepirkuma papildu priekšmetu CPV kodi: 45234116-2 (Sliežu montāža); 45454000-4 (Pārbūves darbi); 45231000-5 (Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi).

Iepirkuma nolikums un tehniskā dokumentācija pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2020.gada 30.oktobrim plkst.11.00.

Tālrunis informācijai 64628024; mob.26464511 – juriste Sandra Rode

 

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Pielikums (Word)

Atbildes uz jautājumiem