Projekta nosaukums

Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Rēzeknē, Meža ielā 1b

Projekta Nr.

4.3.1.0/18/A/022

Apraksts

2018. gada 9.augustā AS “Rēzeknes siltumtīkli” noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/18/A/022 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta “SILTUMAVOTA EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA RĒZEKNĒ, MEŽA IELĀ 1 B” īstenošanai, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds SAM 4.3.1. ietvaros “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 2. kārta”.

Vispārīgais mērķis

veicināt energoefektivitāti un vietējo energoresursu izmantošanu Rēzeknes pilsētas Vipingas centralizētajā siltumapgādes sistēmā.

Specifiskie mērķi

1. Daļēja pāreja no fosilo energoresursu (dabasgāzes) uz vietējo atjaunojamo energoresursu (granulu) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, vidēji saražojot 4 000 MWh/gadā siltumenerģijas, izmantojot AER;

2. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizēšana un pieaugums centralizētajā siltumapgādē – ar jaudu 980 kW;

3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 866,61 CO2 tonnas/gadā.

Lai sasniegtu projekta mērķi ir nepieciešamas rekonstruēt Rēzeknes pilsētas Vipingas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavotu, kas atrodas Meža ielā 1 B, uzstādot divus jaunus ar granulu kurināmos katlus, kur katra katla jauda ir 490 kW, veidojot kopējo jaudu līdz 980 kW.

Lai sasniegtu projekta mērķi tiek plānotas šadas projekta aktivitātes:

1. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana;

2. Graunulu katlu iegāde, piegāde un uzstādīšana;

3. Būvdarbi;

4. Autoruzraudzība un būvuzraudzība.

ieg

Saistītās ziņas

Log in with your credentials

Forgot your details?