Projekta nosaukums

Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu.

Projekta Nr.

4.3.1.0/18/A/028

Apraksts

2018. gada 28.decembrī AS “Rēzeknes siltumtīkli” noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/18/A/028 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta “RĒZEKNES PILSĒTAS ZIEMEĻU RAJONA KATLU MĀJAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA, AIZVIETOJOT FOSILĀ KURINĀMĀ SILTUMAVOTU AR ATJAUNOJAMOS ENERGORESURSUS IZMANTOJOŠU SILTUMAVOTU” īstenošanai, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds Specifiskā Atbalsta Mērķa 4.3.1. ietvaros “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 2. kārta”.

Vispārīgais mērķis

Veicināt ražošanas efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona centralizētajā siltumapgādes sistēma, veicot siltumjaudu palielinašanu, ražošanas procesa modernizēšanu un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Specifiskie mērķi

  1. Daļēja pāreja no fosilo energoresursu (dabasgāzes) uz vietējo atjaunojamo energoresursu (šķeldas) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, izmantojot AER;
  2. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizēšana un pieaugums centralizētajā siltumapgādē – ar jaudu 6 MW;
  3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums 6449,452 CO2 tonnas/gadā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, tiks izbūvēta jaunu katlu māja Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē, Ziemeļu rajona siltumapgādes nodrošināšanai, aizvietojot fosila kurināmā siltumavotu ar 2,9MW jaudu, ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu – 2 (diviem) šķeldas katliem (katra katla jauda 3MW), kuri veido kopējo siltumenerģijas ražošanas jaudu līdz 6 MW.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiek plānotas šadas projekta aktivitātes:

  1. Šķeldas katlu mājas Būvprojekta izstrāde un saskaņošana;
  2. Šķeldas katlu iegāde, piegāde un uzstādīšana;
  3. Būvdarbi;
  4. Autoruzraudzība un būvuzraudzība;
  5. Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.

Saistītās ziņas

Log in with your credentials

Forgot your details?