SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “1(vienas) N1 kategorijas automašīnas iegādeidentifikācijas numurs RS 2024/01/CA

Cenu aptaujas priekšmets: 1 (viena) N1 kategorijas mazā furgona iegāde, saskaņā ar Nolikumu un tehnisko specifikāciju (2.pielikums);

Cenu aptaujas CPV kods: 34100000-8 (Mehāniskie transportlīdzekļi).

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā https://rezeknessiltumtikli.lv/iepirkumi/

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2024.gada 9.februāra pulksten 10.00.

 

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  • Tehniskos jautājumos: elektroinženieris Sergejs Antonovs, mob. tālr. 29205608.
  • Par iepirkuma procedūras dokumentiem un juridiskos jautājumos: iepirkumu speciāliste/ juriste Sanita Poika, tālrunis 64628223.

PRECIZĒJUMI cenu aptaujas “1(vienas) N1 kategorijas automašīnas iegāde” (ID Nr. RS 2024/01/CA) nolikumā un pielikumos.

 

Pielikumi:

Nolikums ar 02.02.2024. grozījumiem

1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Word)

2.pielikums – Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais piedāvājums ar 02.02.2024. grozījumiem (Word)

3.pielikums – Finanšu piedāvājums ar 02.02.2024. grozījumiem (Word)

Rezultāts