SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina cenu aptauju “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”.

Cenu aptaujas priekšmets: enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde gadam katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

 

Cenu aptaujas nolikums ar pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2022.gada 20.aprīlim plkst.11.00.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  • Tehniskos jautājumos: Ražošanas direktors Ģirts Bodžs, mob. tālrunis 28398824;
  • Juridiskos jautājumos: Juriste Sandra Rode, tālrunis 64628024.

 

 

NB! Pasūtītājs aicina pretendentus ļoti rūpīgi un ar lielu atbildību iepazīties ar cenu aptaujas nolikuma nosacījumiem, it īpaši Tehniskajā specifikācijā norādītajām koksnes šķeldas kvalitātes prasībām, kā arī šķeldas patēriņa aprēķinus 1 MWh siltumenerģijas saražošanai, un izvērtēt savu spēju piegādāt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” atbilstošas kvalitātes nepieciešamo koksnes šķeldas daudzumu.

 

 

 

Pielikumā:

Nolikums

Pielikumi Word formātā

Rezultāts