AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, 2020.gada 8.septembrī izsludināja cenu aptauju “Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”. Pretendentu piedāvājumi dalībai cenu aptaujā tika paredzēti iesniegšanai līdz 2020.gada 10.septembra pulksten 13.00.

 

Informējam, ka Cenu aptaujas 1. un 4. pielikumā ir ieviesusies kļūda, un tieši – 1. un 4.pielikuma tabulu 7.punktā – paredzamais elektroenerģijas patēriņš kW/h par 6 mēnešiem 2.laika joslā: pareizais kW/h apjoms ir nevis 160 000.00, bet 1 600 000.00 kW/h.

Ņemot vērā augstākminēto, Pasūtītājs mājas lapā publicē Cenu aptaujas nolikumu ar grozījumiem, kurā veiktie grozījumi ir iezīmēti ar dzeltenu un pagarina Cenu aptaujas iesniegšanas termiņu no 2020.gada 10.septembra pulksten 13.00 uz 2020.gada 11.septembri pulksten 13.00.

 

Cenu aptaujas nolikums ar grozījumiem pielikumiem pieejams mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2020.gada 11.septembra pulksten 13.00.

Tālrunis informācijai: 29205608– elektroinženieris Sergejs Antonovs

 

Nolikums ar grozījumiem

Pielikumi (Word)