SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība), lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi Rēzeknes pilsētas siltumapgādes jomā, nodarbojas ar siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, kā arī ar siltumenerģijas pārvadi, sadali un realizāciju.

Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā tiek noteiktas prioritātes un mērķi, plānojot un nodrošinot pieejamos resursus turpmākajiem 3 gadiem. Izstrādājot stratēģiju, tiek izvērtēta uzņēmuma līdzšinējā attīstība, identificēti turpmākie attīstības virzieni un izvirzīti konkrēti uzdevumi to sasniegšanai, kas būtu īstenojami no 2018. līdz 2020. finanšu gadam, sasaistot tos ar pieejamiem finanšu resursiem.

Log in with your credentials

Forgot your details?