AS “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka iepirkumā “Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Ziemeļu rajona centralizētās siltumapgādes sistēmā Atbrīvošanas alejā”, ID Nr. RS 2017/03, ar iepirkuma komisijas 2017.gada 14.jūlija lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Personu apvienībai “SIA “Hektors” un SIA “Erbauer group””, kurš no iespējamiem 100 punktiem ieguva 100 punktus (piedāvājuma cena 256 602,70 EUR bez PVN, un darbu un materiālu garantijas laiks 60 mēneši).