SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.09.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (ID Nr. RS 2023/04/CA, ir noslēgusies ar rezultātu. Cenu aptaujā ir piedalījušies 7 pretendenti, kur piedāvāto cenu amplitūda sastādīja no 29,90 EUR/MWh – 40,81 EUR/MWh.

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības SIA “REDL”, reģistrācijas Nr. 40203312384, kura atbilda visām atlases un kvalifikācijas prasībām, ar finanšu piedāvājumu – 32,40 EUR/MWh.