SIA “Rēzeknes siltumtīkli” izsludinātā atklātā konkursa “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, id.Nr. RS 2022/02/AK, ar iepirkuma komisijas 2022.gada 24.oktobra lēmumu ir nolemts:

  • veikt grozījumus Nolikumā, izceļot tos ar sarkanu;
  • pagarināt atklātā konkursa “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, identifikācijas Nr. RS 2022/02/AK, pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņu no 25.10.2022. pl. 10.00 uz 14.11.2022. pl. 10.00.

Līdz ar to piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts – 14.11.2022. pulksten 10.00.

 Informējam, ka atklātā konkursa procedūras dokumenti ir brīvi pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā Pasūtītāja pircēja profilā

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15468 , kur ir iegūstama pilna informācija par minētā lēmuma pieņemšanu.